Industrijska tranzicija i lanci vrijednosti

Jačanje regionalne konkurentnosti, kroz aktivnosti pametne specijalizacije i jačanja pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti.

Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti i izravno se povezuje s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., strateškim ciljem 13. Jačanje regionalne konkurentnosti, kroz aktivnosti pametne specijalizacije i jačanja pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti.

Isto je u skladu sa strateškim okvirom Europske unije za regionalni razvoj - EU Teritorijalnom agendom do 2030. - ciljem „Europa uravnoteženog razvoja” kojim se ističe važnost otključavanja jedinstvenog potencijala teritorija s određenim geografskim obilježjima i teritorijalnim kapitalom kroz integrirani pristup razvoju i „Place-based” ulaganja.

Industrijska tranzicija financirat će se kroz Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., a temelj za programiranje industrijske tranzicije su izrađeni Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Najava:

01   Regionalni lanci vrijednosti
02   Strateška partnerstva za inovacije
03   Podrška strateškim partnerstvima za inovacije
04   Podrška start-upovima i MSP-ovima
05   Indikativni plan Objave javnih poziva
06   Prioritetna područja ulaganja
07   Indikativne teme za istraživanje i razvoj
 
Detaljni plan natječaja u prilogu.
 
Obratite nam se s povjerenjem!

Za više informacija:

Mail: [email protected] 

Mob: 095 814 302

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.