Kontakt

Kontakt koji preferira poduzeće Key project d.o.o. je putem putem mail-a ili putem telefona. Za poslove manje vrijednosti nije potrebno trošiti vrijeme na sastanke, već je dogovor moguć putem mail-a ili telefona. Za prijavu na natječaje Europske unije potrebno je održati nekoliko sastanaka kako bi se usuglasila dokumentacija i prezentirali izrađeni podaci.

 

Cijene usluga s naše strane konkurentne su tržišnim cijenama i niže od cijena istih ponuda svih državnih agencija (primjerice regionalnih agencija) koje pružaju istu ili sličnu uslugu. 

Key Project d.o.o.
Ilica 246a 10000 Zagreb
[email protected]

OIB: 24080133210

IBAN: HR6023400091110818220

Član uprave društva: Mate Krišto,
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.