O nama

Key project d.o.o. je specijaliziran za vođenje cjelokupne projektne dokumentacije za fondove Europske unije, a uz to izrađuje poslovne planove i investicijske studije. Usluge provodimo na cijelom području Republike Hrvatske. Direktor poduzeća je dr.sc. Mate Krišto koji ima višegodišnje iskustvo u financijama i računovodstvu, a tim zaposlenika usko je specijaliziran za financijsko, pravno savjetovanje te savjetovanje iz područja javne nabave u procesu prijave i provedbe projekta vezanih za fondove Europske unije. Drugim riječima sve pojedinosti prilikom pripreme dokumentacije do najsitnijih detalja možete prepustiti nama, a Vama će biti sve jasno prezentirano putem gantograma. Poduzećima s kojima imamo potpisan ugovor o suradnji stojimo na raspolaganju za sve pravne, računovodstvene, revizijske i financijske savjete te savjete o provođenju postprojektnih aktivnosti poduzeća.

Misija: postavljane novih kriterija kod konzultantskih poduzeća u smislu postizanja optimizacije troškova kod krajnjih korisnika (poduzeća koja žele koristiti EU fondove). Ta misija se nastoji postići na putem raspodjele rizika između Vas i nas na način da se većina troškova izrade (do 80%) dokumentacije plaća tek po odobrenju projekta.

Vizija: do kraja 2021. godine postati vodeće poduzeće u ovoj konzultantskoj djelatnosti. Ova vizija se nastoji postići regrutacijom najboljih zaposlenika te pomno razrađenim marketinškim aktivnostima i stvaranjem dugoročnih odnosa s klijentima.

Pomažući Vama da ostvarite svoje poslovne i/ili društvene ciljeve putem pripreme dokumentacije često se ostvaruju i brojni sporedni ciljevi, kao što su: analiza dosadašnjeg poslovanja, ocjena razvojnih mogućnosti, analiza rizika poduzeća (politički, financijski, tržišni, tehnološki, pravni, razvojni i drugi rizici), analiza opcija (opcija ne ulaganja u projekt, opcija ulaganja u neki drugi projekt itd), analiza kadrova poduzeća, izrada SWOT analize, oblikovanje marketinške strategije i mnogu drugi.

Što nas izdvaja od konkurencije:

 • Visoka profesionalnost projektnog tima koja se sastoji od (doktora ekonomskih znanosti, diplomiranih pravnika, inženjera strojarstva te brojnih poduzeća s kojima usko surađujemo poput ovlaštenih revizora, marketinških kuća, poreznih savjetnika).
 • Kao grupa smo u 2019.g. imali 12 djelatnika te možemo brzo i profesionalno obaviti svaki posao.
 • Partnerski pristup usmjeren dugoročnoj suradnji (praksa pokazuje da mnoga poduzeća ne koriste samo jednom fondove za ostvarenje svojih ciljeva i provedbu projekata).
 • Cjenovni model kojim se rizik dijeli između Vas i nas.
 • Segmentirani pristup (moguće je ugovaranje samo određenih dijelova cjelokupnog vođenja projekta poput izrade investicijske studije).

Podaci o poduzeću:

 • Matični broj: 4619650
 • OIB: 24080133210
 • MBS: 081057460 kod Trgovačkog sud u Zagrebu
 • Djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (7022)
 • Adresa: Ilica 246a, 10000 Zagreb
 • IBAN: HR6023400091110818220 Privredna banka Zagreb
 • Član uprave društva: dr.sc. Mate Krišto
 • Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
 • E-mail: [email protected]
 • Internet adresa: www.kproject.eu
 • Telefon: +385 95 814 3023

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.