Natječaji

Eu fondovi – natječaji, odnosno priprema natječajne dokumentacije je naša specijalnost. Za prijavu na natječaje je potrebno poznavanje brojnih zakona, pravilnika, uredbi i svaki natječaj ima specifične prihvatljive i neprihvatljive troškove. Poduzeća koja nisu specijalizirana za pripremu dokumentacije ne mogu samostalno u kratkom roku kvalitetno pripremiti dokumentaciju. Također, samostalna priprema često dovodi do odbijanja prijave radi administrativnih i tehničkih nedostataka.

Potrebno je dugogodišnje iskustvo za kvalitetnu izradu projekta za prijavu na neki od natječaja, u svrhu dodjele bespovratnih sredstava i/ili potpora od strane EU fondova. Ovisno o projektu na kojeg se nastojite prijaviti mi ćemo Vam pomoći kako bi poslovna ideja u potpunosti oživjela. Garantiramo profesionalnu izradu dokumentacije koja će rezultirati maksimalnim brojem bodova na temelju kojih se donosi odluka o prihvatljivosti projekta.  Ovisno o ideji Vašeg projekta pronalazimo adekvatan natječaj koji podržava opće i specifične ciljeve Vašeg projekta. Za većinu natječaja potrebna je izrada investicijske studije. Studija je besplatna uz ugovor o vođenju dokumentacije, a time ste ostvarili uštedu od cca 25% u odnosu na konkurentska poduzeća.

Kod većine projekata za koja se dobivaju bespovratna sredstva Europske unije ne može financirati 100% od iznosa projekta. Investitor mora sam ili putem kredita financirati dio koji nije sufinanciran i dio neprihvatljivih troškova projekta.  Investitor dakle sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti, vlastitim sredstvima ili poduzetničkim kreditom. Naravno, za sve oblike kreditiranja ćemo Vam objasniti i jasno prezentirati. Danas, kod kredita postoje odlične prilike za kamate do 2% (programi HBOR-a i HAMAG BICRO-a).

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije:

 • u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% (obvezan dio),
 • u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje 6 od najmanje 40%.

Iznos bespovratnih sredstava od 350.000 do 20.000.000 HRK.

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost

Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima za min 20% poboljšanje 

Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada za min 40% poboljšanje

Energetska obnova višestambenih zgrada

Natječaj Energetska obnova višestambenih zgrada namijenjen je energetskoj obnovi višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih uštedi. Za natječaj su prihvatljive zgrade koje:

 • imaju više od 3 stambene jedinice kojima upravlja upravitelj zgrade
 • udio stambenog prostora je barem 66% površine zgrade
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina
 • zgrada energetskog razreda D ili nižeg (E, F, G) u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili nižeg (D, E, F, G) u primorskoj Hrvatskoj

Zakon o poticanju ulaganja

Ovisno o veličini poduzeća ostvarite poticaj do 45% za sva ulaganja poduzeća u dugotrajnu imovinu.

 

U nastavku su prikazane djelatnosti za koje je moguće ostvariti podtporu:

 1. proizvodno-prerađivačkim aktivnostima
 2. razvojno-inovacijskim aktivnostima
 3. aktivnostima poslovne podrške
 4. aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti
  • aktivnosti kreativnih usluga
  • aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga

Zaželi – faza 2

Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, te osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

 

Prihvatljivi Prijavitelj: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Neprofitna organizacija

Prihvatljivi Partner: regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Centar za socijalnu skrb

                                                                                                                                             

Prijavitelji koji već provode projekt Zaželi mogu prijaviti novi projekt 4 mjeseca prije završetka starog, ali novi projekt ne smije početi prije nego što stari projekt završi.

Program LIFE

Program LIFE je financijski instrument Europske unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime.

Cilj Programa LIFE je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Neslužbeni prijevod dokumentacije za LIFE natječaj 2017 | europski ...

Rokovi:

 • Rok za konceptni sažetak srpnja 2020.
 • Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.

Ukupna raspoloživa sredstva

 • 592.491.250 EUR ukupne financijske omotnice iz stavka 1. dodjeljuju se potprogramu za okoliš
 • 163.750 EUR ukupne financijske omotnice iz stavka 1. dodjeljuju se potprogramu za klimatske aktivnosti.

Ne postoji fiksna minimalna veličina za proračune projekata.

Integrator

Sufinanciranje proizvodnih/uslužnih/organizacijskih/marketinških inovacija konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima.

Konzorcij se sastoji od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

 

Tema prijave mora biti u skladu s S3 područjem (vijdeti prilog - Indikativne teme).

Uspostava reciklažnih dvorišta

USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

 1. Reciklažna dvorišta – građevine
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi: 500.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi: 4.500.000,00 HRK

     2. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi: 100.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi:  800.000,00 HRK

Inovacije u S3 područjima

 

 • Zdravlje i kvaliteta života
 • Energija i održivi okoliš
 • Promet i mobilnost
 • Sigurnost
 • Hrana i bioekonomija

Inovacije novoosnovanih MSP-ova

Key Project d.o.o. za projekte kod kojih utvrdi da imaju dovoljan broj bodova za dobivanje bespovratnih sredstava nudi besplatnu prijavu na natječaj uz uvjet angažmana nas za upravljanje projektom (plaća se iz bespovratnih sredstava). Sufinancirana potpora je 85% za prijavitelja. Natječaj se otvara 15.02.2019. u 11:00.

Potpora od 150.000,00 HRK do 1.400.000,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.