Investicijske studije i poslovni planovi

Izrada investicijskih studija i poslovnih planova je jedna od naših specijalizacija. Prijava na natječaje za sredstva Europske unije često zahtjeva izradu investicijskih studija i svi krediti iznad 700.000 kn zahtijevaju izradu investicijske studije. Poslovni planovi su potrebni kao dio dokumentacije prilikom odobravanja kredita do 700.000 kn, garancija ili jamstva od poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a i slično.

Navedene studije pomažu i samom poduzeću da definira svoje dugoročne planove, ciljeve, viziju, misiju te da svoju poziciju na tržištu. Poduzeće Key Project razvilo je sustav provjere podataka (kontrolne točke) koje garantiraju točnost podataka u dokumentaciji. Međutim, matematičko računovodstveni dio je samo jedan dio izrade studije, jer se velika važnost mora posvetiti analizi tržišta i konkurencije, analizi poduzetnika i upravljačke strukture poduzetnika te analizi pisma namjere ili ugovora o suradnji koje poduzetnik posjeduje.

Investicijska studija

Investicijska studija - izrađuje se po definiranim parametrima institucije za koju je namijenjena.

Sadržaj investicijske studije prilagoodgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te parametrima koje definiraju ostale poslovne banke ili EU projekti.

Poslovni plan

Poslovni planovi se koristi za dobivanje kredita kod investicija manje vrijednosti (često do 700.000 kn).

Popularni su krediti HBOR-a, HAMAG-BICRA, a često i banke imaju povoljne opcije.

Sadržaj i metodologija izrade prilagođavaju se potrebama korisnika i zahtjevima kreditne institucije.

Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi

Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi

Studija se koristi često za projekte kod kojih nije ključna financijska analiza, već ekonomske koristi imaju velik ulogu u odlučivanju o prihvatljivosti projekta za ulaganje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.