Vaučeri za digitalizaciju

Cilj Poziva: doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela....

 

Vaučeri za digitalizaciju

Svrha (cilj) Poziva: doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – svrha vaučera je pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.
  Minimalni broj zaposlenih: 1.
  Maksimalni iznos: 9.990,00 EUR.
 • Vaučer za digitalni marketing – Aktivnosti ovog vaučera uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, mtrgovine, uključujući izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu, nadogradnju postojećih kanala poslovanja putem redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima, kao i otvaranje novih i unaprjeđenje postojećih kanala komunikacije te unaprjeđenje odnosa s kupcima (Izrada internetskih stranica poduzeća, landing stranice, Mobilne aplikacije, web aplikacije, web stranice za e-trgovinu, Upravljanje društvenim mrežama).
  Minimalni broj zaposlenih: 1.
  Maksimalni iznos: 9.990,00 EUR.
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima - KPI). Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.
  Minimalni broj zaposlenih: 3.
  Maksimalni iznos: 9.990,00 EUR.
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity) - Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća.
  Minimalni broj zaposlenih: 1.
  Maksimalni iznos: 14.500,00 EUR
 • Vaučer za složena digitalna rješenja - Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.
  Minimalni broj zaposlenih: 3.
  Maksimalni iznos: 19.900,00 EUR

Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera različite vrste.

Za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučera prijaviteljima utvrđen je intenzitet potpore od 60% prihvatljivih troškova.

Rokovi za prijavu:

- od 01.11. 31.10.2023. godine u 11.00 sati do 01.12. 30.11.2023. godine u 11.00 17.00 sati
- od 01.03. do 01.04. 29.3.2024. godine.

Više o natječaju dostupno je na: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/15.

dr.sc. Mate Krišto

095/814-3023

Barbara Dalleaste, univ.spec.oec

091/736-0492

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.