Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda...

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.


Svrha (cilj) Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
Posebni ciljevi Poziva:
A. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
B. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Prihvatljivost prijavitelja, partnera i projekta
• Prijavitelji koji su poduzeća ili fizičke osobe projekt provode samostalno.
• Prijavitelji koji su istraživačke organizacije projekt mogu provoditi samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom.
• Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.10.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.12.2023.

Vrste i intenzitet potpore:

• najniži iznos 26.500,00 EUR;
• najviši iznos 66.000,00 EUR.

Bespovratna sredstva za mikro, mala i srednja poduzeća:

A) Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

• Mikro i mala poduzeća – 70%;
• Srednja poduzeća – 60%.


B) Potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

• Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.

Bespovratna sredstva za partnere:
A) Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

• Mikro i mala poduzeća – 70%;
• Srednja poduzeća – 60%.

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:
1) Istraživanje (TRL 3-4):

1.1) Izrada prototipa;
1.2) Demonstracija tehničke izvedivosti.

2.) Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Aktivnost upravljanja inovacijskim ciklusom obuhvaća aktivnosti kao što su savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza, provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom te identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.

3) Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:

3.1) Analiza tržišta;
3.2) Izrada studije izvedivosti;
3.3) Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
3.4) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
3.5) Pretraga patenata
3.6) Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva

Ukoliko se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti.

4) Administrativno vođenje projekta:

4.1) Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja

Mikro, mali i srednji poduzetnici i fizičke osobe

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014;

1.) Troškovi istraživačkog i projektnog osoblja

• Troškovi vanjskih usluga istraživanja
• Troškovi savjetodavnih usluga
• Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
• Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
• Neizravni troškovi
• Potpore za inovacije za mikro, mala i srednja poduzeća
• Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva


2) Istraživačke organizacije

• Troškovi istraživačkog i projektnog osoblja
• Troškovi vanjskih usluga istraživanja
• Troškovi kupnje opreme
• Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
• Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
• Troškovi diseminacije
• Troškovi upravljanja projektom
• Neizravni troškovi


Prihvatljive kategorije troškova partnera ne smiju biti veće od 7% prihvatljivih troškova projekta.

• Troškovi osoblja
• Neizravni troškovi


Ocjena kvalitete i provjera prihvatljivosti troškova:
Kriterij odabira:

KRITERIJ

 (1)

 MAKSIMALNI BROJ   BODOVA

 (2)*(3)

 (2)

 MAKSIMALNA   OCJENA   JEDINIČNOG   KRITERIJA

 (3)

 PONDER

 Poslovno tehničko-tehnološka evaluacija (PTT evaluacija):

 1 – Procjena stupnja inovativnosti

50

5

10

 2 – Procjena tržišnog potencijala

50

5

10

 3 – Metodologija provedbe i procjena   strukture,  kvalifikacija i   kompetencija članova   projektnog tima za provedbu poslovne   ideje

50

5

10

 4 – Usklađenost proračuna (troškova) i     aktivnosti

25

5

5

 Ukupno

175

   

 

 Poslovno financijska evaluacija i provjera prihvatljivosti troškova (PF evaluacija):
 1 – BONITET DA/NE n/p DA/NE n/p

 2 – PRORAČUNSKA USKLAĐENOST I   PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

n/p DA/NE n/p

 

Obratite nam se s povjerenjem!
Za više informacija:
Mail: [email protected]
Mob: 095 814 3023

Link: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/92

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Key Project d.o.o.